Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Werner & Jarl -verkkokirjakauppaa osoitteessa wernerjarl.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen.

 1. Rekisterinpitäjä
  Bonnier Kirjat Suomi Oy
  Katuosoite: Lönnrotinkatu 18 A, 00120 HELSINKI
  Postiosoite: PL 1259, 00101 Helsinki
  Y-tunnus: 0599340-0
  Puh. 010 5060 101
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Bonnier Kirjat Suomi Oy
  Harri Mäki
  PL 1259, 00101 HELSINKI
  Puh. 010 5060 200 101
 3. Rekisterin nimi
  Werner & Jarl -verkkokaupan asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään Werner & Jarl -verkkokaupan palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen; tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen; asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.
  2. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Bonnier-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  1. yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  2. yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  3. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  4. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
  5. lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  6. rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  7. tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
  8. mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 6. Evästeet
  Werner & Jarl -palvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
 7. Tietolähteet
  Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
  Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.
 8. Tietojen luovutukset
  Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Werner & Jarl -verkkokaupan henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin.

  1. Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asian mukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla
  2. Werner & Jarl -verkkokaupan henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Werner & Jarl -verkkokaupan asiakas- ja henkilötietoja
  3. Werner & Jarl -verkkokaupan työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

  1. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa ja pyytää tarvittaessa virheellisen tiedon oikaisua.
  2. Asiakkaalla on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin
  3. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.